މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާއިން އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ސިފްކޯ ހިޔާ 300 ފްލެޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބައްލަވާލައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ބްރިޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކުޑަ ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލުމާއި ގުޅިގެން އަނިޔާވި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަންއިން މާލެ ގެނެސްދީފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ރިއަރ އެޑްމިރަލް ވިނޭ ބަދްވާރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

އިންޑިއާގެ ޗީފް ހައިޑްރޯގްރާފަރ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް އަޑިއަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޅ.ކަނުހުރާ ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ކ.މާހަލު ބައްތި ކައިރިއަށް ފަރަށް އެރުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ސިފައިން ބައިވެރި ނުވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރިހާ ފަންނެއްގެ ސިފައިން އެމްއެންޑީއެފްގައި ޚިދުމަތްކުރަމުންދާކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ދ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ރަމަޟާން މަހު ގިނަ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
« Older posts