މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ޅަފަތުގެ ތައުލީމާއި ގުޅޭ ފޯރަމެއްގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި މެޑަލް ހޯދާފައިވާ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި‏

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެފައި ވާތީ އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ސަލްސާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް 2016 މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފ
« Older posts