ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުހައްމަދު ތައިލެންޑަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

މިއީ ވޯލްޑް ކަސްޓަމްސް އޮގަނައިޒޭޝަނުގެ ފަރާތުން ތައާރަފްކުރާ ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.