އިނގުރައިދޫގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި 8 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރީގެ އާ އިމާރާތް ނިންމުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއާ ހަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ.