މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާޡިމް އިބްރާހީމް، ސްރީ ލަންކާގައި ކުރިއަށްދިޔަ 6 ވަނަ ސާކް ހެލްތު މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، ސިއްހީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ސާކް ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އެއްބަސްވިއެވެ.