ޏ. ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ފަށައިފިއެވެ.