އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންއިން 2 ޓްވިން އޮޓަރ (ސީޕްލޭން) ގަތުމަށް އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކުރެވިއްޖެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ގެނެވޭ ފުރަތަމަ ބޯޓު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ގެނެވޭވެއެވެ. އަދި 2 ވަނަ ބޯޓު ޑިސެންބަރު މަހު ރާއްގެ ގެނެވޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްދަނީ މިހާރު ހިނގަމުންނެވެ. މޯލްޑިވިއަން ފްލީޓްގައި މިހާރު 21 މަތިންދާބޯޓު ދަނީ ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ.