އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްއިން ޑޭޝް-8 މަރުކާގެ އައު މަތިންދާބޯޓެއް ގަނެފިއެވެ. މި މަތިންދާބޯޓް މިހާރުވަނީ ރާއްޖެގެނައުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ނެދަލޭންޑްގައި ހުންނަ މެއިންޓަނަންސް ފެސިލިޓީއެއްގައެވެ. އަދި އަލަށް މިގެނެވޭ މަތިންދާބޯޓު ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ރާއްޖެ ގެނެވި މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓްއާއި ގުޅޭނެއެވެ